Referenciáink

A „Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek  fejlesztése” program keretén belül  az Önkormányzati Társulások megbízásából kivitelezésre került a

 • „Miskolci Hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése

A kivitelezés során Hejőpapiban megépült a  feldolgozó csarnok.

A feldolgozó technológiai értéke 1.342 millió Ft, a beruházás teljes költsége 2.614 millió Ft.

A kezelendő hulladék közszolgáltatás keretén belül begyűjtött kevert települési hulladék és lomhulladék. A hulladékok 60 %-a átrakóállomáson keresztül érkezik a telephelyre.

 • „Abaúj-Zempléni szilárdhulladék Gazdálkodási rendszer kiépítése”

Létesítmények: Biológiai kezelőtér, komposztáló tér, mechanikai kezel mű, iroda és szociális blokk, gépjármű mosó, hulladékudvarok. A létesítményekhez tartozó közművek, transzformátor állomás, csapadékvíz elvezető rendszer, csurgalékvíz kezelő rendszer, úthálózat.

A feldolgozó technológia fő részei: aprítógépek, mágnesszalagok, síkrosták, légosztályozó, optikai válogató, bálázógép, előkamrás prés.

Építési beruházás értéke:              1.547 millió Ft

A hulladéklerakó medence Hatvan, 054/14 hrsz. alatti terület északi részén helyezkedik el.  A tervezett hulladéklerakó kapacitása a tervek szerint 2020. évig elegendő.

 

 • „Hatvani Hulladékkezelő Központ, valamint hulladékudvarok tervezése és kivitelezése”

A hulladék feldolgozó technológia mobil hulladék előkezelő gépekből és szelektív hulladék feldolgozó gépsorból áll. A technológiai sor fő elemei: aprítógép, dobrosta, kézi válogató sor, mágnesszalag, bálázó gép.

 

 • „Kelet Nógrád és Térsége Hulladékgazdálkodási rendszer”

Létesítmények: mechanikai biológiai hulladékkezelő, hulladék feldolgozó rendszer, szelektív hulladék válogató rendszer, komposztáló, szociális blokk, hulladékudvarok

Helyszínek: Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó

A feldolgozó technológia fő részei: aprítógépek, mágnesszalagok, síkrosták,légosztályozó, bálázógép, előkamrás prés.

 

Építési beruházás értéke                                         1 118 millió Ft

A technológia célja a beszállításra kerülő kevert települési szilárd hulladékok mechanikai előkezelése, az anyagában hasznosítható hulladékalkotók leválasztása és az anyagában nem, de energetikailag még hasznosítható alkotók (RDF) leválasztása és megfelelő méretű aprítása.

 

 

HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJA

 • Az „Önkormányzati Társulások területén lévő felhagyott szilárdhulladék rekultivációja „című rekultivációs program keretén belül a Hernádi, az Abaúji, a Hevesi és a Kelet-Nógrádi Önkormányzati Társulás területén lévő hulladéklerakók rekultivációs munkáit (hulladék felszedése, tájba illesztése, utógondozása) végezte. A hulladéklerakók rekultivációjának a célja az, hogy a megfelelő műszaki védelem nélkül működtetett, felhagyott, környezeti kockázatokat jelentő, tájsebet okozó hulladéklerakókat olyan módszerrel kezeljük, hogy a roncsolódott terület a rekultiváció után a tájképbe visszailleszthetővé váljon, megszűnjön a szennyezőanyag-kibocsátás, a felszíni és a felszín alatti környezetszennyezés

A fenti munkák kivitelezését DHJ Építő Kft. a vonatkozó műszaki és szakhatósági, valamint kivitelei tervek alapján I. osztályú minőségégben készítette el.

 • Az Abaúj Zempléni szilárdhulladék lerakók rekultivációja

A Rekultiváció két külön megrendelés keretében valósult meg. Az első fázisban 16 település hulladéklerakójának rekultivációjára került sor, felszámolással valamint helyben lezárással.

A projekt megvalósulása során a másodlagos nyersanyagok felhasználása volt a cél, mely az építési tevékenységből származó anyagok felhasználását jelentette. A beruházás értéke: 914.226 e Ft.

Kéked – rekultiváció előtti állapot

Kéked – felszámolt, rekultivált hulladéklerakó

Szerencs-rekultiváció előtti állapot

Szerencs – takaróréteg építése

A második ütemben megvalósult beruházás értéke: 204.433 e Ft. A rekultiváció 6 települési hulladéklerakót érintett.  A rekultiváció során a felszedett hulladék rostálásra került, A 0-20 mm és a 20-60 mm rostált frakciók a rekultivációs engedélyek szerint kerültek felhasználásra.

Alsóregmec – rekultivált hulladéklerakó

Telkibánya  -rekultivált hulladéklerakó

 • Hernád és térsége szilárdhulladék lerakók rekultivációja

A Cég a rekultiváció során 4 db szilárdhulladék lerakó felszámolását és 3 db szilárdhulladék lerakó végleges lezárását végezte el.

 • A Heves Megyei szilárdhulladék lerakók rekultivációja

Ezen projekt keretén belül 9 db hulladéklerakó rekultivációja valósult meg egyrészt másodnyersanyag felhasználással, másrészt helyszíni, illetve rostaközpontban történő előkezeléssel.

 

 • Kelet-Nógrádi szilárdhulladék lerakók rekultivációja

A Nógrád megye területén megvalósított 16 db hulladéklerakó rekultivációjának összértéke meghaladta a 2 milliárd forintot. A következő lerakók kivitelezését cégünk, mint konzorciumi partner végezte:

Szécsény hulladéklerakó

Salgótarján-Gyurtyános hulladéklerakó

Szalmatercs hulladéklerakó

 

HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA 

-Budapest – Sajókaza útvonalon 170503 és 170903 kódú hulladék elszállítása és ártalmatlanítónak történő átadása.

 

-“1143 Budapest, Rákospatak u. 123 szám alatti ingatlanon felhalmozott hulladék összegyűjtése, elszállítása, és kezelése” projekt keretében Budapest-Bodrogkeresztúr útvonalon EWC 200307, 200399, 160103, 170904 kódú hulladék szállítása

 

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

A Miskolci Vízművek Zrt. megbízásából a Miskolc, Szentpéteri kapu szennyvíz főgyűjtő vezeték rendszerének rekonstrukciója projekt keretén belül 1143 fm szennyvíz csatorna szakasz épült meg.

Szennyvízelvezető rendszer és tisztító telep kialakítása Taktaharkány és Taktaszada községekben 1.499,6 millió Ft beruházási értéken a következő műszaki tartalommal épült:

Műszaki tartalom:

Gravitációs és kényszer áramoltatású szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, vákuumkút telepítésével és üzemeltetésével, talajvízszint süllyesztése mellett.

 

EGYÉB REFERENCIÁINK

 

MÉLYÉPÍTÉSI , BONTÁSI ÉS ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK

 • Miskolc Szentgyörgy utca 8-14 számú házak előtti járdaszakasz javítása, hozzájuk tartozó zöldterületek rendezése
 • BorsodChem- Zagytéri előkészítő munkák kivitelezése
 • Felsőnyárád Állattartó telep telepi bazaltbeton, ill. aszfalt úthálózat, valamint külső ideiglenes és végleges megközelítő utak kialakítása során aszfaltos úthálózat, bazaltbetonos úthálózat, valamint térköves parkolós és egyéb nem szilárdburkolatú belső utak épültek.
 • Szikszó HELL energia italt palackozó üzemcsarnok belső úthálózatának, személygépkocsi és kamion parkolóinak, valamint épület körüli járdáinak megépítése 83.000.000.-Ft beruházási értéken valósult meg.
 • Hajdúszoboszló TESCO áruház belső útjainak és Üzemanyagtöltő Állomás kiviteli munkái
 • Szerencsi szalmatüzelésű erőmű tereprendezési munkái
 • Rehabilitációs központ föld és útépítési munkái
 • Kazincbarcika I. Hulladékgyűjtő udvar manipulációs területének és bekötőútjának kivitelezése
 • Arnót Ipari park KITE csarnok útépítési munkái
 • Erdőbénye Béres Rt. Borászati Üzem föld- és betonmunkái
 • Bodrogkeresztúr Hulladéklerakó gát- és útépítési munkái
 • Budapest Római Wellness Otthon föld- és betonmunkái
 • Budapest Európa Center bontási- és durva tereprendezési munkái
 • Andrássy Társasház alapozási földmunkái
 • Miskolci Sportuszoda alapozási földmunkái
 • 26. sz. út 9+520-10+787 km szelvények között négy nyomvonal kialakítás elvégzése
 • Miskolc Avasi Gimnázium bővítése a bontástól az aljzatbetonig bezáróan teljes körű kivitelezés

GÁT-, ZÁRÓGÁT- ÉS TÁMFAL ÉPÍTÉSI , SZIGETELÉSI MUNKÁK

 • Szerencsi Cukorgyár szennyvízülepítő és tározó medencéinek agyaggal történő szigetelési munkái
 • Bodrogkeresztúr csurgalékvíz – tározó medence és kapcsolódó akna kivitelezése
 • Bodrogkeresztúr hulladéklerakó II. ütem szigetelési és földmunkái
 • Bodrogkeresztúr Hulladéklerakó gát- és útépítési munkái
 • Miskolc Szinva meder rekonstrukció
 • Makropolisz föld-és betonmunkái, támfalépítés, térburkolat készítés

MAGASÉPÍTÉSI MUNKÁK

 • Felsőzsolca, 016/119 hrsz.-ú ingatlanon a meglévő csarnoképület átalakítása és bővítését célzó beruházás teljes körű kivitelezése
 • Miskolc, Fonoda u. 8. hűtött nagykereskedelmi raktár kivitelezése
 • INNOPARK Tematikus Technológiai Park 1/A, 1/B, 2, 3-as csarnok komplett kivitelezési munkái, valamint infrastruktúra építésekor  ipari csarnok építése 1.231.000.000.-Ft beruházási értéken.
 • Felsőnyárád Állattartó telep (szarvasmarha istálló, trágyatároló) szerkezetépítési, valamint gépészeti, elektromos és közműépítési munkáinak szerződött értéke 116.196.355.-Ft,
 • Gépjárműmosó- és üzemanyagkút
 • Miskolc, Görgey utca 4. szám alatti (hrsz.8437) társasház szakipari munkái
 • DVTK Stadion bontási és szerkezetépítési munkái

NAGYTÖMEGŰ FÖLDMUNKÁK

 • Szikszó Logisztikai központ építéséhez tartozó nagy tömegű földmunka komplett kivitelezése
 • Szilvásvárad Szalajka-liget Üdülőpark földmunka
 • Szerencs TESCO áruház föld és feltöltési munkái
 • Sátoraljaújhely TESCO áruház föld- és betonmunkái
 • Ózd Tesco áruház föld- és betonmunkái
 • Sajószentpéter Rehabilitációs központ föld és útépítési munkái
 • BorsodChem földmunka és feltöltés készítése
 • Kazincbarcika Tesco áruház föld- és betonmunkái
 • Fót Bussiness Center nagytömegű földmunkái
 • Bodrogkisfalud Borászati Üzem föld- és betonmunkái
 • Bodrogkeresztúr hulladéklerakó II. ütem szigetelési és földmunkái
 • Aldi földmunka
 • Miskolci Sportuszoda alapozási földmunkái