Hejőkeresztúr és agglomerációja – szennyvíztisztítótelep

A “ Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.2.2-15-2016-00120 (ÉMO 13) azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú projekt megvalósítására az E-B-D-ÉMO-13 Konzorcium kötött szerződést, melynek tagjaként a DHJ Építő Kft. a Hejőkeresztúri agglomeráció tervezési és kivitelezési munkáit végzi. 2020. augusztusában kezdődött tervezési és engedélyezési időszaka lezárult, melyet követően a DHJ Építő Kft. 2021.06.15-én átvette a munkaterületet a kivitelezési munkákra. A szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, így a kivitelezési munka megkezdhető.

A Hejőkeresztúri agglomeráció három településből áll, Hejőkeresztúron épül a közös 200 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep, mely Hejőszalonta és Muhi települések szennyvizét is fogadja. A három településen összesen ~13 km gravitációs gerincvezeték, ~11 km nyomóvezeték, ~850 db házi bekötés és 16 db körzeti és központi átemelő épül a szennyvízcsatorna hálózat részeként.