Külterületi helyi közutak felújítása Polgáron

Polgár Város Önkormányzatának megbízásából a DHJ Építő Kft. útfelújításba kezdett Polgár külterületén.
A 0723. és 0729. helyrajziszámú utakon a meglévő aszfaltburkolat felülete helyenként kátyús, megbomlott. A kátyús útszakaszon a nehézkes közlekedés jelentős időveszteséget okoz, ezen kívül növeli a szerelvények amortizációját, fenntartási költségeit, üzemanyag fogyasztását és ezzel együtt a környezetre gyakorolt káros hatásokat is.
A biztonságos és folyamatos közlekedés biztosítása, valamint a meglévő út élettartamának jelentős növelése érdekében az utak gazdaságos, karbantartás jellegű felújítását kezdte meg a DHJ Építő Kft.
A folyamat során burkolatszélesítést végzünk, és az utak mindkét oldalára nemesített útpadkát építünk ki.
Az útpadka oldalesése helyenként nem biztosítja a csapadékvíz burkolatról való levezetését, amely a létesítmény élettartamát jelentősen lerövidíti.  E vízelvezető rendszer jelentős szerepet játszik a terület belvíz elvezetésében, azonban a csőáteresz tönkremenetele miatt jelenleg nem üzemel. A meglévő csőátereszt csapatunk elbontja, új csőátereszt építünk be, majd a teljes aszfalt pályaszerkezet építésével fejezzük be a helyreállítását.

A tervezett út vízelvezetését szikkasztóvápa fogja biztosítani, amit a nemesített útpadkán kívülre alakítunk ki.