Szalaszendi bölcsőde építése

Szalaszend Község Önkormányzatának megbízásából a DHJ Építő Kft. egy teljesen új, kétcsoportos bölcsőde építését kezdte meg, melynek fókuszában a fenntarthatóság és a megújuló energia hasznosítása áll. Az épület létesítésénél egyik fő szempontként került meghatározásra, olyan hatékony energetikai megoldások létrehozása, melyek a következő évtizedekben is megfelelnek a legszigorúbb előírásoknak is.

A megvalósításra egy beépítetlen, közmű bekötésekkel nem rendelkező telek lett kiválasztva, amely a szükséges földmunkák elvégzése után sík terepet biztosít az épület alapozásához, a kert kialakításához. A munkálatok során a telek előtti csapadékvíz elvezető árok lefedésre kerül.

A bölcsőde elé parkolót létesítünk, 7 férőhellyel, melyből egy akadálymentes lesz. Az épület kialakítása során kiemelt figyelmet fordítunk az akadálymentesítésre, a bölcsőde biztosít egy akadálymentes mellékhelyiséget és minden a nyilvánosság számára nyitva álló helyiséget akadálymentesen alakítunk ki.

A bölcsőde fűtésére megújuló energia hasznosítását biztosító hőszivattyú berendezések kerülnek beépítésre, ennek üzemeltetése hosszabb távon alacsony költségeket jelent az intézménynek. Az áramellátás rásegítésére a hálózatba visszatöltő napelem-rendszer fog működni, a használati melegvíz-ellátás kiegészítésére vákuumcsöves napkollektorok kerülnek telepítésre a tető déli oldalán. A bölcsődét játszó- és pihenő fedett teraszokkal alakítjuk ki, valamint a kültéri foglalkozások, kisebb rendezvények biztosítására a telken belül építünk egy filagóriát.