Prügy és Taktakenéz települések szennyvízelvezető hálózatának és közös szennyvíztisztító telepének építése

Sikeres próbaüzemet követően sikeresen lezárult a Penta Általános Építőipari Kft. megbízásából végzett Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6), projektazonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 megnevezésű projekt keretében Prügy és Taktakenéz települések szennyvízelvezető hálózatának és közös szennyvíztisztító telepének építése.

A településeken – a szennyvízcsatorna hálózat kivételével – szinte valamennyi közmű teljes mértékben kiépített volt. A projekt keretében zöldmezős beruházásként mindkét településen új szennyvíz csatornahálózat épült, a megépített gerincvezeték hossz 19,9 km, nyomóvezeték hossz 4 km, házi bekötés 1210 db, körzeti átemelő 6 db.

Az újonnan épített közös tisztító telep a két település között külterületi részen került kialakításra, melyhez 1 km hosszú bekötőút is létesült. A telep hidraulikai kapacitása 308 m3/d, biológiai kapacitása 3.763 LEÉ. A tisztítótelepen a legmodernebb technológiák kerültek beépítésre, melyeknek köszönhetően a rendszer évtizedekig üzemelhet problémamentesen.

A beruházás célja volt, hogy Prügy és Taktakenéz településeken a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózat kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.