Sárospatak város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Az előre meghatározott ütemezés szerint – sikeres próbaüzemet követően – sikeresen lezárult a Penta Általános Építőipari Kft. megbízásából végzett Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5), projektazonosító: KEHOP-2.2.1-15-2015-00036 megnevezésű projekt keretében Sárospatak város szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése.

A város nagyobb része szennyvízelvezető hálózattal ellátott volt, a projekt keretein belül egyrészt a meglévő csatornahálózatot kellett bővíteni, másrészt a már meglévő rendszer rekonstrukcióját is el kellett végezni. A fejlesztés 338 db házi bekötést 39 db házi átemelőt és több mint 8,3 km gravitációs gyűjtőcsatorna és 7,8 km nyomóvezeték építést, felújítást tartalmazott, továbbá 5 db meglévő körzeti átemelő felújítása és 1 db új körzeti átemelő építése is a része volt a projektnek.

A meglévő szennyvíztisztító telep korábbi adottságai mellett (térfogatok, gépészeti jellemzők) tényleges biológiai tisztítókapacitása elmaradt az érvényes üzemeltetési engedélyben foglaltakhoz képest, ezért a határértékek távlati betarthatósága végett a telep biológiai tisztítókapacitásának növelése vált szükségessé. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert Sárospatakon kívül további tíz településről érkezik ide a szennyvíz. Az újonnan épített tisztító telep hidraulikai kapacitása 2.070 m3/d, biológiai kapacitása 24.390 LEÉ. A szennyvíztisztító telep fejlesztése a meglévő, üzemelő sárospataki szennyvíztisztító telep telekhatárain belül valósult meg a meglévő infrastruktúra felhasználásával és új technológiai egységek létrehozásával.

Az elvégzett munkáknak köszönhetően az üzemelés szempontjából lényeges vezetékszakaszok és átemelők megújultak, a tisztítótelepen a legmodernebb technológiák kerültek beépítésre, melyeknek köszönhetően a rendszer évtizedekig üzemelhet problémamentesen.