Szennyvíztisztító telep korszerűsítése Mónosbélen

2024. 05. 28-án sikeres műszaki átadás-átvétellel zárta a DHJ Építő Kft. a „Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2016-00107” elnevezésű projektet, eredményes szennyvíztelepi próbaüzemet követően.

A kivitelezést a KEVÍZ 21 Zrt. megbízásából végeztük.
A fejlesztési munkálatok során a meglévő 300m3/d kapacitású tisztítótelep teljes felújítása; mechanikai- és biológiai tisztítása valósult meg, a folyamatos üzem fenntartása mellett.
A szennyvíztelep fejlesztése mellett Mónosbél, Mikófalva és Bekölce településeken összesen 6db közterületi átemelő gépészeti és elektromos felújítását végeztük.