Ivóvízminőség-javító program Zsujta településen

2021.10.14-én sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult a „Zsujta ivóvízminőség-javító program elnevezésű KEHOP-2.1.3-15-2017-00045 azonosítószámú projekt”.


A projekt keretében a meglévő vízmű területén új 1,5 m3/h (30m3/d) kapacitású víztisztító berendezés került telepítésre, mely egy előregyártott konténerben kapott helyet. A konténerhez új csatlakozó vezetékek épültek és az elektromos betáplálást biztosító vezeték is megújult.
A meglévő kútban megtörtént a búvárszivattyú cseréje és a kútba, valamint a térszíni tárolóba szintérzékelők lettek beépítve. Az új víztisztító a kúttal együtt teljesen automatikus működésű, folyamatos kezelői beavatkozást nem igényel. A vízkezelő konténer megközelítéséhez térkövezett burkolat épült.

A megfelelő minőségű ivóvíz lakossághoz történő eljuttatása érdekében teljes hálózatmosatás is megvalósult.

A fejlesztésnek köszönhetően a település lakosságának ivóvíz ellátása a mai kornak megfelelő berendezéssel történik az előírások szerinti vízminőséggel.